Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Đặt hàng

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm : Sàn gỗ Kosmos New
Sản xuất : Việt Nam
Bảo hành : 15 năm
Tiêu Chuẩn: AC4 - E1 - B1

 

MẪU MÃ BẢNG GIÁ SÀN GỖ KOSMOS NEW

 

 

1/ Giá Sàn gỗ Kosmos New 8mm bản nhỏ :

 

 

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M190 - Made in Viet Nam– Giá : 230.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M191 - Made in Viet Nam– Giá : 230.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M192 - Made in Viet Nam– Giá : 230.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M193 - Made in Viet Nam– Giá : 230.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M194 - Made in Viet Nam– Giá : 230.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M195 - Made in Viet Nam– Giá : 230.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New M196 - Made in Viet Nam– Giá : 230.000 VNĐ/m2

Sàn gỗ Kosmos New M197 - Made in Viet Nam– Giá : 230.000 VNĐ/m2

 

 

2/ Sàn gỗ Kosmos New 8mm bản lớn :

 

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S290 - Made in Viet Nam– Giá : 220.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S291 - Made in Viet Nam– Giá : 220.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S292 - Made in Viet Nam– Giá : 220.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S293 - Made in Viet Nam– Giá : 220.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S294 - Made in Viet Nam– Giá : 220.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New S296 - Made in Viet Nam– Giá : 220.000 VNĐ/m2

 

3/ Sàn gỗ Kosmos New 12mm :

 

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1880 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

 

 

 

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1881 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1882 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1883 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1884 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1886 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1887 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1888 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1889 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2

Bảng giá sàn gỗ Kosmos New 2019

Sàn gỗ Kosmos New KB1890 - Made in Viet Nam– Giá : 300.000 VNĐ/m2
 

Sàn Gỗ Cường Nhung

Sản phẩm khác

Hiện có 0 bình luận
CHAT FACEBOOK